Zmiana w Regulaminie Opłat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą nr  4 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach  z dnia 21 listopada 2017 r informujemy o zmianie  w Regulaminie Opłat.  Oryginał Uchwały jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły.

Z poważaniem Zarząd STE

Close
Facebook
Facebook
YouTube