Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wypełnij i wyślij formularz.Formularz rekrutacyjny

Wybierz rok szkolny

 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Wybierz klasę

 klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close
Facebook
Facebook
YouTube