Rekrutacja do przedszkola

Grupa 3 i 4 latków

 

Wypełnij i wyślij formularz.

 

  Wybierz rok szkolny

  2022/20232023/20242024/2025

  Wybierz wiek

  3 lata4 lata

  Dane dziecka

  Imię dziecka

  Nazwisko dziecka

  Pesel

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Adres zamieszkania

  Miasto

  Ulica i numer domu

  Dane rodziców dziecka

  Imię i nazwisko ojca

  Imię i nazwisko matki

  Telefon

  Email

  Ważne informacje:

  Choroby przewlekłe, dieta, alergia pokarmowa, uczulenia na jad owadów, leki przyjmowane na stałe

  Czy dziecko posiada orzecznie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  TAKNIE

  Czy dziecko jest samodzielne w zakresie samoobsługi?

  TAKNIEWYMAGA POMOCY

  Czy dziecko ubiera się samodzielnie?

  TAKNIEWYMAGA POMOCY

  Czy dziecko samodzielnie korzysta z toalety?

  TAKNIEWYMAGA POMOCY

  Czy dziecko wymaga snu w ciągu dnia?

  TAKNIE

  Close
  Facebook
  Facebook
  YouTube