Oferta

Oferta edukacyjna Przedszkola „OMEGA”.

Przejdź do rekrutacji

Społeczne Przedszkole OMEGA  im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach zaprasza codziennie od godziny 7:15 do 17:30. W tym czasie gwarantujemy troskliwą opiekę w całodobowo chronionym obiekcie objętym monitoringiem wizyjnym. O bezpieczeństwo dzieci dbają nie tylko zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele i pracownicy ale również od 7.15 do 21.00 pracownik ochrony.

Nasze przedszkole jest miejscem, które zapewnia dzieciom nie tylko zajęcia dydaktyczne w oparciu o zatwierdzony przez MEN program nauczania, ale również wspaniałą zabawę oraz opiekę wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli.

Dzieci bawią się i uczą w dużej i słonecznej sali. Rano mają czas na zjedzenie wspólnie drugiego śniadania. Stołówka  zaopatrywana jest przez restaurację FENIKS, która przygotowuje zdrowe i zbilansowane posiłki z możliwością dostosowania  do indywidualnych diet dzieci /bezglutenowa, wegetariańska, bezmleczna, dla diabetyków/.

W atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji przedszkolaki chętnie podejmują nowe wyzwania, realizują materiał, który inspiruje i rozbudza wyobraźnię oraz pomysłowość. Organizowane zabawy i ćwiczenia przynoszą im radość z odkrywania własnych możliwości twórczych i przyczyniają się do tego, że bez lęku i obaw podejmują naukę w szkole i odnoszą sukcesy.

Nauczyciele przedszkola pracują najnowszymi metodami w taki sposób, aby wdrażać dzieci do poznawania świata i zdobywania przez nie doświadczeń. Zajęcia prowadzone są przez wychowawcę przedszkola oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Plan zajęć poza zajęciami z wychowawcą obejmuje następujące zajęcia:

  • 2 godz. języka angielskiego (prowadzonego przez nauczyciela po filologii angielskiej),
  • 1 godz. zajęć umuzykalniających (prowadzonych przez nauczyciela po Akademii Muzycznej),
  • 3 godz. gimnastyki rozwojowej (prowadzone przez nauczyciela po Akademii Wychowania Fizycznego),
  • 1 godz. zajęć komputerowych (prowadzonych przez nauczyciela technologii komputerowej po Uniwersytecie Śląskim),
  • 1 godz. edukacji teatralnej (prowadzonej przez zawodowego aktorka z przygotowaniem pedagogicznym),
  • 1 godz. religii (dla zainteresowanych),
  • 1 godz. etyki (dla zainteresowanych).

Przedszkolaki mogą również brać udział w bogatej ofercie zajęć dodatkowych. Do wyboru są m.in. zajęcia lub lekcje aikido, judo, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, tańca, gry w szachy, gry na pianinie i gitarze.

Zapewniamy wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz wdrażamy skuteczne metody ich rozwiązywania. W OMEDZE zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie terapii logopedycznej, terapii ręki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez specjalistów logopedów, oligo-, tyflo- i surdopedagogów, psychologów i terapeutów.

Przedszkole znajduje się w oddzielnym skrzydle budynku szkolnego, za pokojem nauczycielskim,  z dostępem do własnych toalet dostosowanych do wzrostu przedszkolaków. Niemniej nasi wychowankowie mają możliwość naturalnej integracji z uczniami młodszych klas Szkoły Podstawowej OMEGA. Wspólnie bierzemy bowiem udział w uroczystościach szkolnych, jak również pozaszkolnych. Jesteśmy widzami w teatrze, kinie oraz filharmonii oraz uczestnikami wielu atrakcyjnych wycieczek, koncertów, spotkań ze znanymi osobami. W naszej zerówce dzieci każdego dnia wzmacniają poczucie własnej wartości, doskonalą koordynację ruchową, rozwijają zmysły, a także uczą się tolerancji i koleżeństwa. Naszym pragnieniem jest, aby dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia w przedszkolu, które zapewni mu jak najlepsze warunki dalszego rozwoju oraz kontaktu z rówieśnikami.

W tym roku uczniami naszego przedszkola są wyjątkowe, radosne i kreatywne dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

 

Przejdź do rekrutacji

Close
Facebook
Facebook
YouTube