Ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!  organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Ideą kampanii jest wspólne kultywowanie jednej z najpiękniejszych tradycji – pisania kartek świątecznych. Akcja ma zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. Zwraca też uwagę na to jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny i wspólne spędzanie czasu wolnego.
W ramach projektu uczniowie otrzymają przygotowane i przekazane przez Fundację kartki świąteczne, które wypełnią na lekcjach lub w domu wspólnie z rodzicami i wyślą do bliskich osób.
Dodatkowo chętne osoby mogą wziąć udział w organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. Najładniejsza kartka świąteczna.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki świątecznej według własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4) w jednej z dwóch kategorii:
a. kartka wykonana samodzielnie,
b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem.
Prace, opisane zgodnie z regulaminem wraz ze zgodą rodziców należy złożyć do 18 grudnia 2019 r. u nauczyciela plastyki.
Regulamin jest dostępny pod linkiem:
Drugi konkurs – KONKURS DLA SZKÓŁ – ma charakter zbiorowy. Polega na przygotowaniu przez uczniów filmiku maksymalnie 2 minutowego, który przedstawia hasło kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!
Regulamin konkursu:
Close
Facebook
Facebook
YouTube