Władze Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach jest organem założycielskim i prowadzącym Społeczne Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum "OMEGA". Od kwietnia 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Skład Zarządu Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Jerzy Seremak

Prezes Zarządu

Aleksandra Wolska-Balina

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Pilarczyk

Wiceprezes Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Justyna Kalacińska-Mrówka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Wojtala

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ewa Fidyk

Sekretarz Komisji RewizyjnejStatut Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Close
Facebook
Facebook
YouTube