Egzamin gimnazjalny 2017

Część humanistyczna

Język polski

Historia

Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski

Podstawa

Rozszerzenie

Egzamin gimnazjalny 2016

Część humanistyczna

Język polski

Historia

Część matematyczno-przyrodnicza

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski

Podstawa

Rozszerzenie

Egzamin gimnazjalny 2015

Zapoznaj się z wynikami egzaminu gimnazjalnego szkoły OMEGA na tle Polski i Śląska.

OMEGA

Średnia wyników, ze wszystkich przedmiotów, szkół w szkole OMEGA.

Polska

Średnia wyników, ze wszystkich przedmiotów, szkół w całej Polsce.

Śląsk

Średnia wyników, ze wszystkich przedmiotów, szkół na Śląsku.

Język polski

Szkoła OMEGA 83,14%
Polska 62%
woj. śląskie 62%

Matematyka

Szkoła OMEGA 81,71%
Polska 48%
woj. śląskie 47%

Język angielski (poziom podstawowy)

Szkoła OMEGA 99,14%
Polska 67%
woj. śląskie 68%

Język angielski (poziom rozszerzony)

Szkoła OMEGA 96%
Polska 48%
woj. śląskie 48%

Przedmioty przyrodnicze

Szkoła OMEGA 78,86%
Polska 50%
woj. śląskie 49%

Historia i WOS

Szkoła OMEGA 87,14%
Polska 64%
woj. śląskie 64%
Close
Facebook
Facebook
YouTube