Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wypełnij formularz i wyślij. Pobierz regulamin i podanie, a następnie dostarcz je do nas osobiście albo wyślij skan na adres sekretariat@omegaszkola.plLista uczniów przyjętych do klasy 1

Lista uczniów przyjętych do klasy 1
Wgląd w prace dziecka oraz spotkania z nauczycielem rekrutującym 15.03.2018 r.
Ustalenie godziny w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 32 254 51 24

Pobierz

Wybierz rok szkolny

 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Wybierz klasę

 klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close
Facebook
Facebook
YouTube