Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wypełnij formularz i wyślij. Pobierz regulamin i podanie, a następnie dostarcz je do nas osobiście albo wyślij skan na adres sekretariat@omegaszkola.plLista uczniów przyjętych do klasy 1

Lista uczniów przyjętych do klasy 1
Osoby zainteresowane wglądem do prac dzieci (klasy 1-3 szkoły podstawowej) zapraszamy 13 marca br. ŚRODA w godzinach od 14:00 do 17:00 .
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod numerem telefonu 32 254 51 24

Pobierz

Wybierz rok szkolny

 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Wybierz klasę

 klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close
Facebook
Facebook
YouTube