Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wypełnij formularz i wyślij. Pobierz regulamin i podanie, a następnie dostarcz je do nas osobiście albo wyślij skan na adres sekretariat@omegaszkola.plWybierz rok szkolny

 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Wybierz klasę

 klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close
Facebook
Facebook
YouTube