Oferta

Oferta Szkoły Podstawowej „OMEGA”.

Przejdź do rekrutacji

EDUKACJA

1. Wysoki poziom nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 i przedmiotowego w klasach 4-8. /Laureaci i finaliści Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych w każdym roku szkolnym uprawniających do zwolnienia z egzaminu po szkole podstawowej. Laureaci, finaliści i wyróżnieni w każdej kategorii wiekowej w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. ALFIK, FOX,OLIMPUS, KANGUR /.

2.  Kadra pedagogiczna systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, stosująca w nauczaniu rozwiązania nowoczesnej edukacji  skupionej na pracy zespołowej, pracy metodą projektu oraz nauczaniu przez działanie.

3. Indywidualizacja nauczania wprowadzana kompleksowo w ramach projektu indywidualni.pl obejmującego rozpoznanie stylu uczenia się oraz określającego wskazania do efektywnej nauki poprzez dobór odpowiednich metod i technik uczenia się dla każdego ucznia.

4.  Kompleksowo prowadzone nauczanie języków obcych

5.  Rozszerzona nauka j. angielskiego zintegrowana tematycznie z zajęciami prowadzonymi  z native speakerem.

6. Współpraca w zakresie nauki języków obcych ze Szkołą Językową PROJECT II /obozy naukowo-językowe, kontynuacja nauki za granicą, wakacyjne kursy językowe/.

7.  Dodatkowe zajęcia z j. niemieckiego przygotowujące do państwowego egzaminu FIT I i FIT II.

8. Dodatkowe zajęcia z j. hiszpańskiego przygotowujące do państwowego egzaminu DELE Escolar

9.  Od klasy 3 szkoły podstawowej obowiązkowa nauka drugiego języka obcego nowożytnego z możliwością wyboru między: j. niemieckim a j. hiszpańskim. O wyborze decyduje większość klasy.

10.   Multimedialna pracownia językowa ze słuchawkami dla każdego ucznia.

11. Wszystkie sale lekcyjne standardowo wyposażone w tablice multimedialne lub dotykowe monitory LED najnowszej generacji.

12.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o zmodyfikowane programy nauczania, innowacje lub eksperymenty pedagogiczne.

13. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające edukacyjne pasje i talenty naszych podopiecznych: Math Riders, trening pamięci, szachy, programowanie, kodowanie oraz przedmiotowe kółka  zainteresowań.

14. Wycieczki edukacyjne skorelowane z realizowanymi treściami nauczania np. do: Solilandii, ogrodów botanicznych  /Ogrody Kapias/, gospodarstw ekologicznych, parków narodowych, skansenów, muzeów /Kopalni Guido, Wieliczki, Oświęcimia, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego/, zamków i pałaców w całej Polsce.

15.  Cykliczne zajęcia w Muzeum Historii Katowic, Uniwersytecie Śląskim, Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz w pracowniach Pałacu Młodzieży.

KULTURA i SZTUKA

1. Stała współpraca z instytucjami kultury m.in.: Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Akademią Muzyczną w Katowicach, Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach Załężu, Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie.

2. Systematyczne uczestnictwo w spektaklach teatralnych oraz koncertach w Filharmonii Śląskiej, NOSPR w Katowicach, Operze Śląskiej w Bytomiu, koncertach Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia.

3.   Zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje i talenty artystyczne naszych podopiecznych prowadzone przez plastyków, muzyków, aktorów m.in.: igłomania, kółko recytatorskie, zajęcia teatralne, zajęcia wokalne i instrumentalne /pianino, gitara/, plenery malarskie.

SPORT

1. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone również w formie fakultetów m.in.: judo, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, spływy kajakowe, łyżwiarstwo, pływanie, wspinaczka skałkowa, rajdy rowerowe, turystyka piesza, narciarstwo, gry zespołowe.

2.  Letnie i zimowe  obozy sportowo-językowe, konno-tenisowe, szkółki narciarsko-snowboardowe.

3. Białe szkoły (szkoleniowe wyjazdy narciarsko-snowboardowe) i tematyczne zielone szkoły (Indianie, Rycerze, Piraci).

4.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające sportowe pasje i talenty naszych podopiecznych m.in.: piłka  nożna, judo, aikido, zajęcia taneczne, tenis ziemny, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna.

5. Wyjścia sportowo-rekreacyjne m.in. do: Parku Trampolin JUMPWORLD, JUMPCITY, AQUA PARKU, FREESTYLE PARKU.

6.   Baza sportowa to duża sala gimnastyczna oraz mała salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej, judo i aikido.

7.    Obowiązkowe zajęcia na basenie dla klas 1-3.

8. Systematyczne uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa szkół publicznych, jak i niepublicznych.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Profesjonalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie terapii logopedycznej,  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez specjalistów logopedów, oligo-, tyflo- i surdopedagogów, psychologów i terapeutów.

2.  Obiekt  monitorowany całodobowo przez profesjonalną firmę ochroniarską.

3.  Pracownik ochrony  dbający o bezpieczeństwo uczniów i pracowników obecny na terenie szkoły od 7.00  do 21.00.

4.  Monitoring wizyjny w obiekcie i na terenach przyszkolnych.

5.  Certyfikowane wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęty dostosowane do wzrostu i wieku uczniów.

6.  Sale i pracownie wyposażone w tablice multimedialne oraz dotykowe monitory LED najnowszej generacji.

7.  Gabinet pomocy przedlekarskiej i opieka pielęgniarska na terenie obiektu.

8.  Pracownicy szkoły oraz nauczyciele przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

9.  Opieka świetlicowa z podziałem na grupy wiekowe dla klas 0-1, 2-3, 4-8.

10.  Stołówka szkolna zaopatrywana przez restaurację FENIKS, która przygotowuje zdrowe i zbilansowane posiłki z możliwością dostosowania  do indywidualnych diet dzieci /bezglutenowa, wegetariańska, bezmleczna, dla diabetyków/.

WOLONTARIAT I AKCJE CHARYTATYWNE

Działający w szkole Klub wolontariatu współpracuje i prowadzi cykliczne akcje we współpracy z fundacjami: Mam Marzenie, For Animals, Kacperek, Pomóż i ty, z organizacją WWF Polska, Towarzystwem Nasz Dom w akcji Góra grosza, Szlachetną Paczką.

Przejdź do rekrutacji

Close
Facebook
Facebook
YouTube