Rekrutacja do przedszkola

Grupa 3 i 4 latków

 

Wypełnij i wyślij formularz.

 

Wybierz rok szkolny

 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Wybierz wiek

 3 lata 4 lata

Dane dziecka

Imię dziecka

Nazwisko dziecka

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Imię i nazwisko ojca

Imię i nazwisko matki

Telefon

Email

Ważne informacje:

Choroby przewlekłe, dieta, alergia pokarmowa, uczulenia na jad owadów, leki przyjmowane na stałe

Czy dziecko posiada orzecznie o potrzebie kształcenia specjalnego?

 TAK NIE

Czy dziecko jest samodzielne w zakresie samoobsługi?

 TAK NIE WYMAGA POMOCY

Czy dziecko ubiera się samodzielnie?

 TAK NIE WYMAGA POMOCY

Czy dziecko samodzielnie korzysta z toalety?

 TAK NIE WYMAGA POMOCY

Czy dziecko wymaga snu w ciągu dnia?

 TAK NIE

Close
Facebook
Facebook
YouTube