Kalendarz roku szkolnego

 • Wrzesień

  2 września 2019 r. (pn.)
  Rozpoczęcie roku szkolnego

  4 września 2019 r.
  Zebranie organizacyjne z wychowawcami.
  godzina 17.00

  25 września 2019 r.
  Zebranie z rodzicami klas 8 – Zapoznanie z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu.
  godzina 17.00
 • Październik

  23 października 2019 r.
  Zebrania w klasach 0-3 SP.
  Konsultacje: 0-8 SP
  godzina 17.00-18.30
 • Listopad

  1 listopada 2019 r.

  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  11 listopada 2019 r.
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Grudzień

  18 grudnia 2019 r.
  Zebrania klas 0-8 SP – propozycje ocen.
  godzina 17.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów.
  godzina 17.30-18.30

  od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  Zimowa przerwa świąteczna
 • Styczeń

  1 stycznia 2020 r.
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2-3 stycznia 2020 r.
  Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora szkoły

  6 stycznia 2020 r.
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  od 13 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.
  Ferie zimowe

  do 27 stycznia 2020 r.
  Wystawienie ocen na I semestr

  31 stycznia 2020 r.
  Zakończenie I semestru

 • Luty

  3 lutego 2020 r.
  Rozpoczęcie II semestru

  5 lutego 2020 r.
  Zebrania kl. 0-3 SP – semestralna ocena opisowa.
  godzina 17.00

  26 lutego 2020 r.
  Zebranie klas 8 dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  godzina 17.00
 • Marzec

  25 marca 2020 r.
  Zabrania kl. 4-8 SP
  godzina 17.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów: 0-8 SP
  godzina 17.30-18.30

 • Kwiecień

  1 kwietnia 2020 r.
  Zebranie dotyczące wyjazdu uczniów klas 2-3 SP na „zieloną szkołę”
  godzina 17.00

  od 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna

  21 – 23 kwietnia 2020 r.
  Egzamin ósmoklasisty

  21 kwietnia 2020 r.
  22 kwietnia 2020 r.
  23 kwietnia 2020 r.
  Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora szkoły

 • Maj

  1 maja 2020 r.
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  20 maja 2020 r.
  Zebrania z wychowawcami– propozycje ocen.
  godzina 17.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów: 0-8 SP
  od 17.30-18.30

 • Czerwiec

  11 czerwca 2020 r.
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  12 czerwca 2020 r.
  Dodatkowy dzień wolny od zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

  do 15 czerwca 2020 r.
  Wystawienie ocen rocznych/ końcowych

  26 czerwca 2020 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
  Ferie letnie
 • Lipiec

  Ferie letnie
 • Sierpień

  Ferie letnie
Close
Facebook
Facebook
YouTube