Samorząd uczniowski

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach.Grzegorz Żmuda

Przewodniczący Samorządu

Zuzanna Piguła

Zastępca Przewodniczącego Samorządu

Mikołaj Rybicki

Zastępca Przewodniczącego Samorządu

Gabriela Krawczyk

Sekretarz Samorządu

Michał Kołodziej

Skarbnik Samorządu
Close
Facebook
Facebook
YouTube