Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych CV na poszukiwane przez nas stanowiska pod adres e-mail:
agnieszka.wypich@omegaszkola.pl.


Przesłany przez Panią/Pana dokument CV powinien zawierać jedną z poniższych klauzul zgody potwierdzoną własnoręcznym podpisem.

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach moich danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji.”


Close
Facebook
Facebook
YouTube