Kalendarz roku szkolnego

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach. • Wrzesień

  3 września 2018 r. (pn.)
  Rozpoczęcie roku szkolnego

  5 września 2018 r.
  Zebranie organizacyjne z wychowawcami.
  godzina 18.00

  26 września 2018 r.
  Zebranie z rodzicami klas 8 i klasy III gimnazjum
  godzina 18.00
 • Październik

  24 października 2018 r.
  Zebrania w klasach 0-3 SP.
  Konsultacje: 0-8 SP i Gimnazjum.
  Akademia Rodzica.
  godzina 18.00
 • Listopad

  1 listopada 2018 r.

  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2 listopada 2018 r.
  Dodatkowy dzień wolny od zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

  11 listopada
  Ustawowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Grudzień

  12 grudnia 2018 r.
  Zebrania klas 0-8 SP i IIIG – propozycje ocen.
  godzina 18.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów.
  godzina 18.30

  od 23 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.
  Zimowa przerwa świąteczna oraz Nowy Rok
 • Styczeń

  2 stycznia 2019 r.
  Dodatkowy dzień wolny od zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

  do 14 stycznia 2019 r.
  Wystawienie ocen na I semestr

  18 stycznia 2019 r.
  Zakończenie I semestru

  21 stycznia 2019 r.
  Rozpoczęcie II semestru

  23 stycznia 2019 r.
  Zebrania klas 0-3 – semestralna ocena opisowa

 • Luty

  od 11 lutego do 24 lutego 2019 r.
  Ferie zimowe

  27 lutego 2019 r.
  Zebranie klasy IIIG dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego
  godzina 17.30
  Zebranie klas 8 dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  godzina 18.00
 • Marzec

  20 marca 2019 r.
  Zabrania kl. 0-8 SP i gimnazjum
  godzina 18.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów: 0-8 SP i Gimnazjum.
  godzina 18.00

 • Kwiecień

  3 kwietnia 2019 r.
  Zebranie dotyczące wyjazdu uczniów klas 2-3 SP na „zieloną szkołę”
  godzina 17.00

  10 – 12 kwietnia 2019 r.
  Egzamin gimnazjalny

  15 – 17 kwietnia 2019 r.
  Egzamin ósmoklasisty

  15 kwietnia 2019 r. (pn.)
  16 kwietnia 2019 r. (wt.)
  17 kwietnia 2019 r. (śr.)
  Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora szkoły

  od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna

 • Maj

  1 maja 2019 r.
  3 maja 2019 r.
  Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2 maja 2019 r.
  Dodatkowy dzień wolny od zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

  15 maja 2019 r.
  Zebrania z wychowawcami– propozycje ocen.
  godzina 18.00
  Konsultacje u nauczycieli przedmiotów: 0-8 SP i Gimnazjum
  od 18.30

 • Czerwiec

  do 10 czerwca 2019 r.
  Wystawienie ocen rocznych/ końcowych

  20 czerwca 2019 r.
  Ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  21 czerwca 2019 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  od 22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Ferie letnie
 • Lipiec

  Ferie letnie
 • Sierpień

  Ferie letnie
Close
Facebook
Facebook
YouTube