Władze Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach jest organem założycielskim i prowadzącym Społeczne Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum "OMEGA". Od kwietnia 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Skład Zarządu Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Jerzy Seremak

Prezes Zarządu

Aleksandra Wolska-Balina

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Pilarczyk

Wiceprezes Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Marta Smołka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jarosław Opitek

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewa Fidyk

Sekretarz Komisji RewizyjnejStatut Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego

Close
Facebook
Facebook
YouTube