Sprawdzian szóstoklasisty

Zapoznaj się z wynikami sprawdzianu szóstoklasisty szkoły OMEGA na tle Polski i Śląska.OMEGA

90 procent firm zarabia przed upływem roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Polska

94 procent firm pokonuje barierę dwóch najtrudniejszych lat działalności.

Śląsk

83 procent firm w ostatnich dwóch latach otwarło się na rynki zagraniczne.

Język polski

Szkoła OMEGA 87,31%
Polska 73%
woj. śląskie 72,42%

Matematyka

Szkoła OMEGA 82,11%
Polska 61%
woj. śląskie 58,85%

Język angielski

Szkoła OMEGA 97,5%
Polska 78%
woj. śląskie 78,28%

Język niemiecki

Szkoła OMEGA 100%
Polska 70%
woj. śląskie 72,77%
Close