Oferta

NOWE LICEUM – NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2018/2019 otwarta zostanie klasa o profilu medyczno-przyrodniczym z rozszerzonym językiem angielskim.

Nasze atuty:

  • kompleksowe przygotowanie do studiów medycznych i przyrodniczych w kraju i za granicą;
  • wysoki poziom nauczania;
  • indywidualizacja kształcenia;
  • rozszerzenie biologii, chemii i języka angielskiego;
  • współpraca z uczelniami wyższymi;
  • obowiązkowe zajęcia z native speakerem;
  • nowoczesne wyposażenie sali lekcyjnych .

Klasa medyczno-przyrodnicza zakłada wprowadzenie rozszerzenia z języka angielskiego – 6 godzin tygodniowo od pierwszej klasy oraz biologii i chemii – 6-7 godzin tygodniowo od klasy drugiej. Zajęcia na poziomie rozszerzonym odbywają się zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w formie warsztatów czy laboratoriów. Część zajęć prowadzona jest przez wykładowców uczelni wyższych zlokalizowanych w regionie.

Lekcje języków obcych prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych oraz native speakera w nowoczesnej pracowni językowej. Ponadto nauka ta wspomagana jest przez udział w wykładach i warsztatach językowych organizowanych na terenie szkoły lub poza nią oraz w wymianach i obozach językowych. Nauka języka angielskiego uwzględnia dodatkowo bloki tematyczne związane z profilem klasy.

Nauka w klasie o profilu medyczno-przyrodniczym nie tylko pomoże uczniom w osiągnięciu wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim rozwinie ich zainteresowania naukowe i kompleksowo przygotuje do podjęcia studiów medycznych oraz przyrodniczych w kraju i za granicą. Gwarantuje to realizacja autorskich programów nauczania, które uwzględniają standardy i wymagania najważniejszych ośrodków akademickich tj. Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, etc..

Wielu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół OMEGA zdobywa tytuły laureatów i finalistów Kuratoryjnych  Konkursów Przedmiotowych oraz uzyskuje stypendia naukowe.

Absolwenci klasy o profilu medyczno-przyrodniczym mogą z powodzeniem aplikować na kierunki takie jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia medyczna, analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka, weterynaria itp.

Dodatkowo szkoła zapewnia szereg zajęć dodatkowych oraz kół naukowych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Licealiści mają również możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i naukowych takich jak: wystawy, wykłady, spektakle, koncerty itp.

Nasza szkoła zapewnia ponadto:

  • nowoczesne pracownie i sale lekcyjne,
  • bezpieczeństwo w całodobowo chronionym budynku;
  • pyszne obiady z uwzględnieniem indywidulanych diet.
Close
Facebook
Facebook
YouTube

Podaruj nam 1% podatku!


Szanowni Państwo,


w najbliższych dniach zbliżamy się do podjęcia decyzji o przekazaniu naszych podatków organizacji pożytku publicznego. Wśród wielu szczytnych celów edukacja, a szczególnie edukacja naszych dzieci wydaje się być jedną z najważniejszych inwestycji dla budowania przyszłości. Dlatego Zarząd Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach serdeczne prosi wszystkich rodziców i sympatyków naszej szkoły o przekazanie 1% swoich podatków na cele Towarzystwa. Otrzymane w ten sposób pieniądze chcemy przekazać na zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach.


Aby przekazać 1% podatku należy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) podać numer wpisu do krajowego Rejestru Sądowego (KRS), tak jak zapisano poniżej:KRS: 0000096101


 

Licząc na Państwa pomoc SERDECZNE DZIĘKUJEMY.