Oferta

NOWE LICEUM – NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2018/2019 otwarta zostanie klasa o profilu medyczno-przyrodniczym z rozszerzonym językiem angielskim.

Nasze atuty:

 • kompleksowe przygotowanie do studiów medycznych i przyrodniczych w kraju i za granicą;
 • wysoki poziom nauczania;
 • indywidualizacja kształcenia;
 • rozszerzenie biologii, chemii i języka angielskiego;
 • zwiększona ilość godzin nauczania drugiego języka obcego do 3 godz./tydzień
 • współpraca ze śląskimi uczelniami wyższymi;
 • obowiązkowe zajęcia z native speakerem języka angielskiego 1 godz./tydzień;
 • nowoczesne wyposażenie sali lekcyjnych liceum.

Klasa medyczno-przyrodnicza zakłada wprowadzenie rozszerzenia z języka angielskiego od klasy pierwszej oraz biologii i chemii od klasy drugiej. Zajęcia na poziomie rozszerzonym odbywają się zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w formie warsztatów czy laboratoriów. Część zajęć prowadzona jest przez wykładowców uczelni wyższych zlokalizowanych w regionie. W 2018 r. ze względu na wysoką jakość kształcenia nasza szkoła została partnerem biznesowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wydz. zamiejscowy w Chorzowie, obejmując patronatem dydaktyczno-merytorycznym Wydział Pedagogiki tejże Uczelni.

Lekcje języków obcych prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli języków obcych oraz native speakera w nowoczesnej pracowni językowej. Ponadto nauka ta wspomagana jest przez udział w wykładach i warsztatach językowych organizowanych na terenie szkoły lub poza nią oraz w wymianach i obozach językowych. Nauka języka angielskiego uwzględnia dodatkowo bloki tematyczne związane z profilem klasy. Współpracujemy ze szkołą językową Project School w organizacji obozów, warsztatów, sesji egzaminacyjnych uprawniających do uzyskania certyfikatów językowych.

Nauka w klasie o profilu medyczno-przyrodniczym nie tylko pomoże uczniom w osiągnięciu wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim rozwinie ich zainteresowania naukowe i kompleksowo przygotuje do podjęcia studiów medycznych oraz przyrodniczych w kraju i za granicą. Gwarantuje to realizacja autorskich programów nauczania, które uwzględniają standardy i wymagania najważniejszych ośrodków akademickich tj. Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, etc..

Wielu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół OMEGA zdobywa tytuły laureatów i finalistów Kuratoryjnych  Konkursów Przedmiotowych oraz uzyskuje ministerialne stypendia naukowe. Uczniowie naszego gimnazjum kontynuują naukę w zagranicznych szkołach np. w Cambridge, uzyskując bardzo wysokie wyniki nauczania.

Absolwenci klasy o profilu medyczno-przyrodniczym mogą z powodzeniem aplikować na kierunki takie jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia medyczna, analityka medyczna, fizjoterapia, dietetyka, weterynaria itp.

Dodatkowo szkoła zapewnia szereg zajęć dodatkowych oraz kół naukowych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Licealiści mają również możliwość udziału w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i naukowych takich jak: wystawy, wykłady, spektakle, koncerty organizowane nie tylko w Katowicach ale również w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.

Nasza szkoła zapewnia ponadto:

 • nowoczesne pracownie i sale lekcyjne,
 • bezpieczeństwo w całodobowo chronionym budynku;
 • pyszne obiady z uwzględnieniem indywidulanych diet.

Close
Facebook
Facebook
YouTube