Oferta

Oferta edukacyjna
gimnazjum „OMEGA”.

Przejdź do rekrutacji

 W Gimnazjum „OMEGA” zapewniamy naszym uczniom:

 • Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,
 • Troskliwą opiekę od godz. 7: 15 do 17:30,
 • Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 16 uczniów (w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 18 uczniów),
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony najlepszymi w województwie wynikami zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego,
 • Naukę języka angielskiego (5 godz. tygodniowo w tym jedną z native speakerem) i języka niemieckiego (2 lub 3 godz. tygodniowo w zależności od klasy) prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę po filologii angielskiej i germanistyce. Kontakt i wymianę doświadczeń z uczniami szkoły w Szwecji w ramach programu eTwinning,
 • Przygotowanie do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego FCE (First Certificate In English),
 • Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z języka niemieckiego na poziomie FIT 1 i FIT 2 (we współpracy z Goethe-Institut),
 • Zajęcia fakultatywne z języka polskiego i matematyki,
 • Lekcje informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • Sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne,
 • Możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) – uznawanego we wszystkich krajach UE,
 • Zajęcia z regionalizmu. W tej dziedzinie współpracujemy z Muzeum Historii Katowic,
 • Edukację muzyczną we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach,
 • W klasach 2 i 3 zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej wspomagające uczniów w planowaniu dalszej drogi kształcenia,
 • Stałą opiekę psychologa i pedagoga,
 • Prawidłowy, skoordynowany rozwój fizyczny w ramach urozmaiconych zajęć sportowych m.in. SKS i aikido,
 • Smaczne, urozmaicone obiady,
 • Coroczne wyjazdy integracyjne i edukacyjne,
 • W czasie wakacji możliwość uczestniczenia w obozach sportowych oraz zagranicznych obozach językowych (Anglia, Szkocja, Irlandia),
 • W okresie ferii zimowych ciekawą ofertę wyjazdów krajowych i zagranicznych na zimowiska i szkółki narciarskie, gdzie opiekunami są nauczyciele z naszej szkoły,
 • Wyjścia do teatru, filharmonii i kina,
 • Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów na zajęciach pozalekcyjnych i w ramach kółek:
  • plastycznego,
  • polonistycznego,
  • biologicznego,
  • historycznego,
  • fizycznego,
  • matematycznego,
  • językowego,
  • informatycznego,
  • szkoły tańca,
  • edukacji teatralnej.

Przejdź do rekrutacji

Close
Facebook
Facebook
YouTube