Rekrutacja do przedszkola

Wypełnij formularz i wyślij. Pobierz regulamin i podanie, a następnie dostarcz je do nas osobiście.Wybierz rok szkolny

 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close