Rekrutacja do przedszkola

Pobierz podanie, a następnie dostarcz je do nas osobiście albo wyślij skan na adres sekretariat@omegaszkola.plFormularz rekrutacyjny

Wybierz rok szkolny

 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Dane ucznia

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Miasto

Ulica i numer domu

Dane rodziców dziecka

Close
Facebook
Facebook
YouTube